Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Метод на работа

Премахнете всички следи от гъбички (плесен и мухъл) в съответствие с Директивата за биоцидите и Наредбата за опасни вещества за интериорни повърхности. Премахването им от екстериорни повърхости става с водна струя, съгласно разпоредбите. Премахването на растения и смукателните им органи става механично. Третирайте почистената повърхност с CapaTox и оставете да изсъхне.

Разход

Приблизително 50-150 ml/m² в зависимост от релефа и абсорбиращата способност на повърхността. Винаги употребявайте CapaTox неразреден.  

Инструменти

Винаги нанасяйте с бояджийска четка. Почистете с вода, веднага след използване.