Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Микробиоциден воден разтвор. Улеснява почистването на интериорни и екстериорни повърхности, заразени с гъбички и водорасли, преди нанасянето на покрития. Готов за употреба.  

Опаковки

1 L; 5 L; 10 L

Съхранение

На хладно и предпазено от замръзване място.

Технически характеристики

Плътност: прибл. 1,02 g/cm³