Fungistop-W

Интериорна боя с фунгицидни свойства 

Сфера на приложение

Висококачествена, устойчива на почистване интериорна боя с антимикробни и противогъбични свойства, подходяща за помещения с висока влажност на въздуха като като кухни, перални, помещения под земята и др. Помещенията с висока влажност на въздуха се характеризират със завишен риск от появата на мухъл. FungiStop-W се прилага както като превантивна мярка против появата на мухъл, така и при ремонт след отстраняване на мухъла. 
Сребърните йони във FungiSTOP-W предотвратяват развитието на патогени, които могат да причинят значителни щети на човешко здраве. Ефективността на боята срещу микроби е успешно тествана чрез специфични опити в лаборатория, върху най-често срещаните и агресивни микроорганизми като Staphylococcus aureus и бактерии Ешерихия коли.

Характеристики

  • Без разтворители
  • Водоразредима, със слаба миризма
  • Дифузионна способност
  • Фунгицидни свойства
  • Sd стойност < 0,1 m

Основа

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945

Опаковка

2,5l, 9l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети ръчно с макс. 10% оцветители AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe или CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe . При ръчно тониране  трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 л от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. FungiStop-W може да се оцвети в компютъризирана система ColorExpress във всички използвани цветови колекции, в светли пастелни цветове . За да се избегнат евентуалните грешки при боядисване, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснати повърхности да се използва оцветена  боя от една партида / оцветена идентично.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.
 

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

  • Устойчивост на мокро триене Клас 3,  съгласно DIN 53 778
  • Покривност: Клас 2 при 8 m2/l или 120 m2/l
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,44 g/cm3