Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Немски сертификати

The Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) е одиритал безвредното използване за интериори.
Продуктът е сертифициран с немската маркировка за качество TÜV  "Тестван за замърсяване/контролиран производствен процес". Немският сертификат може да бъде предоставен при поискване.

Внимание

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Използвайте филтър против прах при шлифоване. Осигурете добра вентилация по време на използване и изсъхване. Не консумирайте храна, напитки, и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно и обилно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в канализацията, водни пътища или почвата. Измийте използваните съдове и инструменти незабавно след използване, със сапун и вода. Не вдишвайте прах при пръскането. Използвайте колектор за прах  A2/P2. За допълнителна информация: Вижте данните за безопасност на материалите. (MSDS).

Депониране

Материалите и всякаква тяхна опаковка трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин, в съответствие с пълните изисквания на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие със стандартните процедури за строителни обекти. В Германия: депонирайте контейнери с остатъци от течни продукти на място за събиране на отпадъци, на което се приемат стари бои. Третирайте засъхнали/втвърдени остатъци от продукта като  битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l VOC.

Код на продукта

M-DF01

Съдържание

Дисперсия на поливенил ацетатна смола, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.

Техническа информация

Тъй като е невъзможно да се посочат в настоящето всички видове основи (субстрати) и специфичните им проблеми, моля, в случай на въпроси, потърсете нашата техническа помощ.
Ние ще опишем подходящи методи на работа, ако трябва да се нанесе покритие върху основа, която не е посочена по-горе.