Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compozitie

Dispersie acrilică, dioxid de titan, silicaţi, materiale de umplere din siliciu şi calcit, apă, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:   tehnic@caparol.ro

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

  • S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места.
  • S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода.
  • S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите образувани при пръскане.
  • S29 Да не се изхвърля в канализацията.
  • S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.

Вижте специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.

Отпадъци

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите остатъци като сухи бои или  битови отпадъци.

Допустими стойности за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС.

Състав

Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, вода, добавки.