Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Изисквания към основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста и без вещества, които биха могли да попречат на доброто сцепление. За справка VOB, част С, DIN 18 363, параграф 3. 

Подготовка на основата

Мазилки/Шпакловки: Група P II (варо-циментови разтвори), Група P III (циментови разтвори):
Здрави мазилки и шпакловки с нормална абсорбираща способност не се нуждаят от предварителна обработка. Силно порьозни, песъчливи или абсорбиращи шпакловки/мазилки се третират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. 


Гипс и гипсови шпакловки и строителни разтвори от група P IV:
Грундират се с Caparol Haftgrund. Замърсени гипсови шпакловки се почистват от прах и се грундират с Caparol Tiefgrund TB. 


Гипскартон:
Повърхността се почиства. Грундирането и укрепването на гипсовите фуги става с Caparol Tiefgrund TB. Цялостно се грундира с Caparol Haftgrund, Optigrund E.L.F. или с CapaSol LF. Повърхности, съдържащи водоразтворими вещества и обезцветители, се грундират с Caparol AquaSperrgrund. За справка BFS Datasheet No. 12.


Бетон:
Премахват се остатъците от свързващи вещества и шупли.


Газобетон (AAC):
Грундира се с Capaplex в съотношение 1 : 3 с вода.


Тухли и зидария от варовикови тухли:
Не изискват предварителна обработка.


Здрави съществуващи покрития:
Матови и слабо абсорбиращи повърхности могат да бъдат третирани и без предварителна обработка. Песъчливи и емайлирани покрития се грундират с Caparol-Haftgrund.


Нездрави съществуващи покрития:
Премахват се нездравите покрития на емайли, бои и синтетични смоли, мазилки. Нанася се първи слой Caparol Haftgrund за слабо абсорбиращи и гладки повърхности. За високо порьозни, песъчливи или абсорбиращи повърхности нанесете първи слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.


Бои, съдържащи туткал:
Измива се много старателно, оставя се да изсъхне и се грундира Caparol-Tiefgrund TB.


Необработени тапети, съдържащи дървени частици, щамповани тапети:
Боядисва се без предварителна обработка.


Повредени тапети:
Тапетите се премахват напълно и се измива остатъчната лепилна и хартиена паста. Грундира се с Caparol Tiefgrund TB. 


Основи, засегнати с мухъл и плесен: 
Плесента се почиства и се ползва Capatox или FungiGrund, след което се оставя да изсъхне напълно. Грундира се в зависимост от вида и състоянието на основата. Нанася се завършващ слой Indeko W, Malerit W или Fungitex W за силно заразени повърхности, съгласно наредбите. За справка: Наредба за пестицидни агенти и Наредба за опасни вещества. 


Основи, засегнати от никотин, влага, сажди или мазнини:
Петната от никотин, мазнини или сажди се почистват с вода, четка и домакински препарати, ако е необходимо. След като се почисти основата, се оставя да изсъхне напълно. Петна от влага се почистват със суха четка, след това се обработват с Caparol Aqua Sperrgrund. За силно замърсени повърхности се полага Aqua Inn N. 1. 


Основи от дърво и производни материали:
Използват се продукти от серията Capacryl или Capacryl PU. 


Поправки:
Дребни ефекти по основата се поправят с Caparol Akkordspachtel, след което основата се подготвя според типа.

Метод на работа

С бояджийска четка, валяк или Airless оборудване.
Airless метод

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Размер на дюзата: 0.019" - 0.021"
  • Налягане: 150 - 180 bar

Почистете незабавно след ползване инструментите с вода.

Система на полагане

За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Latex Satin 20, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Latex Satin 20, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи.

Разход

Приблизително 140 ml/m² . Върху груби и релефни повърхности е възможно повече.  Точната разходна норма се определя за всяка повърхност. 

Условия на работа

Минимална температура за полагане и съхнене: +5 °C на продукта, въздуха и основата.

Време за съхнене

 При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 4-6 часа. Напълно суха и готова за натоварване – приблизително след 3 дни. Ниската температура и високата относителна влажност на въздуха увеличават времето.