Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB.Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă. Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Acoperiri portante:

Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţe afectate de mucegai:

Mucegaiul sau algele se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcţie de tipul şi natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele anti-mucegai Fungitex-W, Indeko-W sau Malerit-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri Capacryl Acryl sau Capacryl PU - lacuri ecologice, diluabile cu apă. Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz .

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,021–0,025" Presiune la pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Latex Satin 20 nediluată sau diluată cu max. 5% apă.Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.   

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”.La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Изисквания към основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста и без вещества, които биха могли да попречат на доброто сцепление. За справка VOB, част С, DIN 18 363, параграф 3. 

Подготовка на основата

Мазилки/Шпакловки: Група P II (варо-циментови разтвори), Група P III (циментови разтвори):
Здрави мазилки и шпакловки с нормална абсорбираща способност не се нуждаят от предварителна обработка. Силно порьозни, песъчливи или абсорбиращи шпакловки/мазилки се третират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. 


Гипс и гипсови шпакловки и строителни разтвори от група P IV:
Грундират се с Caparol Haftgrund. Замърсени гипсови шпакловки се почистват от прах и се грундират с Caparol Tiefgrund TB. 


Гипскартон:
Повърхността се почиства. Грундирането и укрепването на гипсовите фуги става с Caparol Tiefgrund TB. Цялостно се грундира с Caparol Haftgrund, Optigrund E.L.F. или с CapaSol LF. Повърхности, съдържащи водоразтворими вещества и обезцветители, се грундират с Caparol AquaSperrgrund. За справка BFS Datasheet No. 12.


Бетон:
Премахват се остатъците от свързващи вещества и шупли.


Газобетон (AAC):
Грундира се с Capaplex в съотношение 1 : 3 с вода.


Тухли и зидария от варовикови тухли:
Не изискват предварителна обработка.


Здрави съществуващи покрития:
Матови и слабо абсорбиращи повърхности могат да бъдат третирани и без предварителна обработка. Песъчливи и емайлирани покрития се грундират с Caparol-Haftgrund.


Нездрави съществуващи покрития:
Премахват се нездравите покрития на емайли, бои и синтетични смоли, мазилки. Нанася се първи слой Caparol Haftgrund за слабо абсорбиращи и гладки повърхности. За високо порьозни, песъчливи или абсорбиращи повърхности нанесете първи слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.


Бои, съдържащи туткал:
Измива се много старателно, оставя се да изсъхне и се грундира Caparol-Tiefgrund TB.


Необработени тапети, съдържащи дървени частици, щамповани тапети:
Боядисва се без предварителна обработка.


Повредени тапети:
Тапетите се премахват напълно и се измива остатъчната лепилна и хартиена паста. Грундира се с Caparol Tiefgrund TB. 


Основи, засегнати с мухъл и плесен: 
Плесента се почиства и се ползва Capatox или FungiGrund, след което се оставя да изсъхне напълно. Грундира се в зависимост от вида и състоянието на основата. Нанася се завършващ слой Indeko W, Malerit W или Fungitex W за силно заразени повърхности, съгласно наредбите. За справка: Наредба за пестицидни агенти и Наредба за опасни вещества. 


Основи, засегнати от никотин, влага, сажди или мазнини:
Петната от никотин, мазнини или сажди се почистват с вода, четка и домакински препарати, ако е необходимо. След като се почисти основата, се оставя да изсъхне напълно. Петна от влага се почистват със суха четка, след това се обработват с Caparol Aqua Sperrgrund. За силно замърсени повърхности се полага Aqua Inn N. 1. 


Основи от дърво и производни материали:
Използват се продукти от серията Capacryl или Capacryl PU. 


Поправки:
Дребни ефекти по основата се поправят с Caparol Akkordspachtel, след което основата се подготвя според типа.

Метод на работа

С бояджийска четка, валяк или Airless оборудване.
Airless метод

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Размер на дюзата: 0.019" - 0.021"
  • Налягане: 150 - 180 bar

Почистете незабавно след ползване инструментите с вода.

Система на полагане

За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Latex Satin 20, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Latex Satin 20, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи.

Разход

Приблизително 140 ml/m² . Върху груби и релефни повърхности е възможно повече.  Точната разходна норма се определя за всяка повърхност. 

Условия на работа

Минимална температура за полагане и съхнене: +5 °C на продукта, въздуха и основата.

Време за съхнене

 При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 4-6 часа. Напълно суха и готова за натоварване – приблизително след 3 дни. Ниската температура и високата относителна влажност на въздуха увеличават времето.