Amphisilan-Voll- und Abtönfarbe

Система от тониращи пасти, подходящи за нюансиране на бои и мазилки, на базата на силиконови смоли и силикати. Могат да се използват и като пълнотонни бои за постигане на наситени, устойчиви цветове за интериорни и екстериорни повърхности.