Профил за завършване на мазилка CT-Putzabschlussprofil

Специален профил със стъклофибърна мрежа за завършване на мазилка

Техническа информация