Разширителен профил

E образен профил за оплътнение на разширителни фуги

Техническа информация