Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Irită organele respiratorii şi pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala praful. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului cu ochii a se spăla din abundenţă cu apă, şi a se consulta urgent medicul. În cazul contactului cu pielea se spăla de urgenţă cu multă apă şi săpun. Se poartă ochelari/mască de protecţie şi mănuşi de protecţie adecvate. În cazul ingerării, se cere sfatul medicului şi i se arată ambalajul sau eticheta.

Dispoziții Dezafectare

Produsul se va dezafecta la un punct de colectare a materialelor problematice sau la un punct de ardere a deşeurilor speciale. A nu se dezafecta la un loc cu gunoiul menajer. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Cod deseu

31409 (după ONORM S 2100)
EWC: 17 01 00

Recomandări

Este un produs recomandat a fi aplicat doar de către specialiști.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro