Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Var stins (hidroxid de calciu), Ciment. Acest produs mineral sub formă de pulbere acţionează alcalin (bazic). Irită ochii, organele respiratorii şi pielea. A nu se lăsa pe mâna copiilor. A nu se inhala praful. La contactul cu ochii, se clăteşte imediat abundent cu apă şi se consultă un medic. La contactul cu pielea se spală imediat cu apă din abundenţă şi săpun. La prelucrare este necesar să se poarte mănuşi de protecţie adecvate, sau ochelari, respectiv mască de protecţie. În cazul ingurgitării, se cere sfatul medicului şi i se arată ambalajul sau eticheta.

Dispoziții Dezafectare

Produsul se va dezafecta la un punct de colectare a molozului sau a materialelor problematice. A nu se dezafecta la un loc cu gunoiul menajer. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Cod deseu

31409 (după ONORM S 2100)
EWC: 17 01 00

Clasă de periculozitate pentru apă

WGK 1, periculozitate scăzută pentru apă.

Recomandări

Este un produs recomandat a fi aplicat doar de către specialiști.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro