Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișă Tehnică

  • Fișă Tehnică Caparol Buntsteinputz

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Declarație de performanță

Declarație de performanță Caparol BuntsteinputzDeclarație de performanță Caparol Buntsteinputz fein