Плочи от минерална вата

Топлоизолационни плочи от минерална вата

Обхват на приложение

Твърди плочи от вата, използвани за топлоизолационни системи Capatect.

Сертификати

Продуктът е сертифициран в съответствие с изискванията на EN 13162: 2012

Характеристики

  • Висока топлоизолация
  • Противопожарна защита
  • Намалява външния шум
  • Висока дифузионна вместимост
  • Високо хидрофобен материал (отхвърля вода)
  • Повишена твърдост - плочи от един слой влакна
  • Естествена защита срещу микроорганизми
  • Екологична, рециклируема
  • Лесен за рязане, манипулиране и инсталиране

Съхранение

На сухо място, защитено от влага. Не излагайте на действието на UV лъчи.

Технически данни

Характеристика

Спецификация

Сертификати

Топлинна проводимост (10ºC)

0,036 W/mK

EN 13162 SR EN 13163:2012

 

Дебелина

30-200 mm

EN 823

Пожарна класификация

A1

негорим

ΕΝ 13501-1

Температура на топене

>10000C

DIN 4102-17

Термична специфичност

0,84 kJ/kg*K

 

Толеранс на дебелината

T5 (-1 , +3 mm)

 

EN 13162

Устойчивост на напрежение

10 kPa

EN 1607

Устойчивост на компресия при 10%

>30 kPa CS(10)30

 

EN 826

Съпротивление при чупене

20 kPa

EN 12090

Краткотрайна абсорбция на вода при 24 h

>1 kg/m2

EN 1609

Дългосрочна абсорбция на вода при 28 дни

>3 kg/m2

EN 12087

Пропускливост на водна пара

1

EN 12086

Устойчивост на въздушен поток

60 kPa s/m2

EN 29053

Плътност

110-150 kg/m3

EN 1602