Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Dezafectare

Doar ambalajele complet golite de resturi se reciclează. Resturile fluide de material pot fi dezafectate ca reziduuri de materiale adezive omogenizabile cu apă, iar resturile de material întărite ca materiale adezive întărite sau ca gunoi menajer.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. In cazul contactului cu ochii a se spăla din abundență cu apă. A nu se deversa in ape, canalizare sau sol.

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport: 

Vezi fișa de securitate a produsului

Giscode 

D1

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Указания за опасност / Съвети за безопасност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията, канализацията или почвата.

Депониране

Само напълно изпразнени опаковки се депонират. Остатъците от флуиден материал могат да се изхвърлят като водоотблъскващи лепилни остатъци и материалните остатъци, подсилени като закалено лепило или като домакински отпадък.