Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Указания за опасност / Съвети за безопасност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията, канализацията или почвата.

Депониране

Само напълно изпразнени опаковки се депонират. Остатъците от флуиден материал могат да се изхвърлят като водоотблъскващи лепилни остатъци и материалните остатъци, подсилени като закалено лепило или като домакински отпадък.