Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложение

Лепилна маса за армировъчни слоеве. Специално  за топлоизолационни плоскости, в зоната на мивката и в зоните, които са в пряк контакт с почвата. Може да се използва и като уплътняващо покритие в топлоизолационните системи Capatect с полистирол и минерална вата.

Характеристики

• Универсален продукт на база дисперсия се приготвя с цимент с висока якост на свързване

• Пастообразна консистенция

• Водоустойчив

• Устойчив на замръзване

• Позволява дифузия на водни пари

Опаковка

Бака 18 kg

Опаковка

Бяло-сиво

Съхранение

В хладна и суха среда, защитена от влага и замръзване. Избягвайте излагането на слънчева светлина.

Технически данни 

Плътност прибл. 1,1 g / cm3 без цимент

Коефициент на дифузия sd H2O съгласно DIN EN 7783 прибл. 2,7 m - при дебелина 2 mm

Коефициент на поглъщане на вода W ≤ 0,1 kg / (m2 • h0,5) съгласно DIN EN 1062