Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Плоскости огреупорен експандиран полистирол за фасади, предназначени за нови сгради, както и за рехабилитация на стари сгради, в композитните термоизолационни системи с много добри експлоатационни качества Capatect, съгласно SR EN 13499:2004.

Сертификати 

Продуктът е сертифициран в съответствие с изискванията на стандарт SR EN 13163:2012, по система 1 за удостоверяване на съответствието.

Идентификационен продуктов код 

EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)90-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2

Характеристики

  • Пожароустойчивост C-s3,d0 съгласно SR EN 13 501-1:2007
  • Блок перли експандиран полистирол
  • Стабилност на размерите
  • Устойчивост на стареене
  • Дифузионна способност
  • Безвредни от токсикологична гледна точка
  • Без формалдехид
  • Бързо и лесно нанасяне

Цвят

Смес от бели и черни частици

Съхранение

На сухи места, защитени от влага. Да се избягва продължително излагане на UV лъчи.

Технически данни
 

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Хармонизирани технически спецификации

Класификация съгласно Анекс С, таблица Ц1

EPS 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR EN 13163:2012

Топлопроводимост (10ºC)

0,0329 W/mK

Дебелина

(10…300) ± 1 mm

T 1

Дължина

1000 ± 2 mm

L 2

 

Ширина

500 ± 1 mm

W 1

 

Отклонения в перпендикулярността на ъглите

± 1 mm/m

S 1

Отклонения е равниността

3 mm

P3

Якост на огъване

>90 kPa

BS125

Якост на натиск при деформация 10%

>125 kPa

CS(10)90

Деформация при определени условия на натиск и температура

<5 %

DLT(1)5

Якост на опън

>130 kN/m2

TR130

Продължителна абсорбция на вода (пълно потапяне)

<2 %

WL(T)2

Пропускливост на водни пари (µ)

100 ÷ 280

Стабилност на размерите при определени условия на

температура и влага :

-   Дължина

-   Ширина

 

 

 

≤1

DS(70, 90)1

 

Клас реакция на огън

C-s3,d0

Опаковка

Дебелина

плоскост (mm)

Формат плоскост: 1000 x 500 mm

 

Опаковка в свиващо се фолио

 

 

 

m2 / бокс

m3 / бокс

бр. / бокс

10

25

0.25

50

20

12.5

0.25

25

30

8

0.24

16

40

6

0.24

12

50

5

0.25

10

60

4

0.24

8

70

3.5

0.245

7

80

3

0.24

6

90

2.5

0.225

5

100

2.5

0.25

5

120

2

0.24

4

130

2

0.26

4

140

1.5

0.21

3

150

1.5

0.225

3

160

1.5

0.24

3

180

1.5

0.27

3

200

1

0.2

2

Специални размери по заявка