Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă.

Straturile portante se curăță uscat sau umed.

Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.

Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale.

Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă. În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Se va acorda o atenție deosebită ca aplicarea prin pulverizare să se facă într-un strat uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi) și a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată, este necesară prezenţa unui număr suficient de aplicatori pe schelă, care să aplice materialul „ud pe ud”, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Prin folosirea nisipului natural sunt posibile mici variaţii ale nuanţelor. De aceea se vor folosi pe aceeaşi suprafaţă numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Silicon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.

Instrucțiuni de aplicare

Ca strat de grund sau strat intermediar se aplică produsul Caparol Putzgrund, care se nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Stratul de grund respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolațieMase de armare minerale noi: Se grunduiesc cu Caparol Putzgrund. Mase de armare noi fără ciment: Nu este necesară aplicarea unui grund.

Straturile de armare afectate de intemperii datorită unui timp de așteptare prelungit (de ex. peste iarnă) se grunduiesc cu Caparol Putzgrund.

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:

Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-grund și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:

Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate

Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante: Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. Suprafețe crăpate de tencuială sau beton: Se vopsesc cu Cap-elast.

Consum

  • Silicon-Fassadenputz R20: cca 2,7 kg/m2
  • Silicon-Fassadenputz R30: cca 3,1 kg/m2
  • Silicon-Fassadenputz K15: cca 2,5 kg/m2
  • Silicon-Fassadenputz K20: cca 3,0 kg/m2
  • Silicon-Fassadenputz K30: cca 3,5 kg/m2

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depășii + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 24 de ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile.

Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare prelungit. Pentru a proteja suprafața pe perioada uscării împotriva expunerii la ploaie, se vor folosi prelate pentru schele.

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Pregătirea materialului

Conţinutul găleţii se omogenizează cu ajutorul unui mixer, cu turaţie limitată la max. 400 rot./min. înainte de aplicarea produsului.

Atunci când este necesar, materialul se poate dilua cu apă în vederea reglării consistenței; în cazul aplicării manuale cu max. 2 %, în cazul aplicării mecanizate cu max. 3%.