Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Разход

1,1 m2/m2

 

 

Инструкции за нанасяне

Шпакловъчната смес се нанася на ширина, равна на ширината на стъклофибърната мрежа, в слой с дебелина 2/3 от окончателната дебелина на слоя. Армиращата стъклофибърна мрежа се въвежда в шпакловъчната смес без да се огъва, с припокриване от мин. 10 см. След това се шпаклова мокро върху мокро, до цялостно покриване на мрежата.

Дебелината на армиращия слой се определя според предназначението.