Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Армираща мрежа за термоизолационна система Carbon, в комбинация с:

CarbonSpachtel

CarboNit

Carbon Minera

 

 

Свойства

 

  • устойчивост на хлъзгане
  • якост на опън
  • без добавки омекотители
  • устойчивост на алкални вещества
  • размери на отворите 4 x 4 mm
  • отрязани краища

 

 

 

Oпаковка

Ролки 50 м, с ширина 1100 mm = 55 m2

 

 

Цвят

Черен

 

 

Съхранение

На сухи места

 

 

Технически данни

Покривен слой: 20-30% ограничен

Устойчивост на късане спрямо дължината: 1750N /5cm

Плътност: 165 g/m2 +/- 5% съгласно DIN 53 854

Загуба устойчивостта на късане след съхранение в алкална среда: < 50% (28 d NaOH 5%ig или 24ч. Алкален разтвор pH 12,5 / 60C)