Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Recomandări generale: Suprafeţe suport trebuie să fie plane, curate, uscate, rezistente, portante, fără substanţe sau reziduuri de separare şi/sau ce duc la pierderea aderenţei. Glafurile ferestrelor şi accesoriile se vor acoperii cu bandă. Sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală ,suprafeţele lăcuite şi eloxate se vor acoperii cu grijă.

Lipirea plăcilor de polistiren: Suprafaţa suport trebuie să fie portantă şi potrivită cerinţelor pentru aderenţă a sistemelor de termoizolaţie. Pe suprafeţele vechi se va testa compatibilitatea şi dacă este cazul unei dibluiri.

Strat de armare: Eventualele decalaje existente la îmbinările plăcilor de polistiren Capatect PS se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii va fi înlăturat.

Mortar de renovare:

Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) dacă este necesar se curăţă pentru a se obţine o suprafaţă portantă. Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) cu suprafeţe uşor nisipoase se vor curăţa şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi aderente şi necretoase se vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune. Straturi vechi aderente şi uşor cretoase vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi neaderente şi straturile care se exfoliază vor fi înlăturate. Suprafeţele cu mici fisuri în tencuială vor putea fi acoperite doar în cazul în care aceste crăpături nu vor mai prezenta mişcări (nu vor înainta). 

Tencuială de aderenţă: Suprafaţa de beton se va curăţa dacă este necesar. Plăcile de polistiren extrudat neaderente sau îngălbenite se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii fiind înlăturat. De pe suprafaţa plăcilor fibrolemnoase se vor îndepărta părţile insuficient fixate. 

Mod de aplicare

Lipirea plăcilor termoizolante:

Plăci din polistiren şi vată minerală: Mortarul proaspăt se aplică pe spatele plăcii (suprafaţa cumulată de lipire a materialului pe placă trebuie să fie > 40%). Lipirea se face prin metoda punctului (aplicând o dungă de 5 cm de-a lungul marginii plăcilor + 3 puncte de mărimea podului palmei în mijlocul plăcilor).

Vată minerală sub formă de lamele - selectiv:

Aplicare pe întreaga suprafaţă: Înaintea aplicării plăcilor termoizolante, mortarul adeziv se aplică pieptănat pe spatele plăcii cu un fier de glet dinţat (distanţă între zimţi şi adâncimea acestora se alege în funcţie de natura şi starea suprafeţei suport).

Lipirea prin benzi: Masa adezivă se aplică pe perete prin stropire mecanizată sub forma unor benzi perpendiculare (suprafaţa de contact cu adezivul ≥50%). Benzile de adeziv trebuie să fie late de cca. 5 cm şi în centrul lor să măsoare cel puţin 1 cm grosime. Intervalul între axe nu are voie să depăşească 10 cm. Plăcile termoizolante trebuie aplicate imediat, prin apăsare, în patul proaspăt de adeziv, “înecate” şi presate. Pentru a evita formarea unei pojghiţe, suprafaţa de perete pregătită cu adeziv va fi doar cât să poată fi acoperită imediat cu plăcile de termoizolare. Diferenţele de nivel din stratul suport de până la ±1 cm, pot fi egalizate prin patul de adeziv. Plăcile termoizolante se îmbină între ele de jos in sus, prin apăsare şi presare. A nu se lăsa să pătrundă adeziv între marginile plăcilor (a se evita crearea de rosturi între plăci din mortarul de adeziv). Se va acorda o atenţie sporită asupra aplicării conform aliniamentului şi orientării firului cu plumb.  Pentru următoarea etapă de prelucrare se va păstra minim 48 de ore timp de uscare.

Strat de armare:

După aplicarea protecţiei la colţuri a ambrazurilor ferestrelor şi la muchii, precum şi a armăturii diagonale la colţurile deschiderilor faţadei, masa de armare trebuie aplicată pe plăcile izolatoare pe lăţimea traiectoriei ţesăturii, iar plasa de armare Capatect 650 trebuie înglobată prin apăsare cu o suprapunere de cca. 10 cm. În continuare se şpăcluieşte ud pe ud, astfel încât să se asigure o acoperire completă a suprafeţei plasei de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată. Stratul de armare se va aplica la grosimi egale. Plasa de armare trebuie să fie înglobată la mijloc sau în treimea de suprafaţă a stratului. Grosimea stratului de armare poate fi aleasă între:
pe plăci termoizolante din polistiren: 3-7 mm
pe plăci termoizolante din vată bazaltică: 4-7 mm

Aplicarea armării pe plăcile de termoizolare din vata bazaltică de tip  Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033 nu este posibilă.

Mortar de renovare:

În funcţie de stadiul obiectivului, Capatect ArmaReno 700 poate fi folosit şi la:
- Prelucrarea suprafeţelor cu defecte parţiale;
- Șpăcluirea finală şi netezirea tencuielilor vechi;
- prelucrarea întregii suprafețe a zidăriilor sau tencuielilor care necesită o renovare. În acest caz se recomandă înglobarea unei plase de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată.

Tencuială decorativă:

În funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport şi de condiţiile climatice din momentul aplicării, dacă este necesar, se va aplica  în prealabil un strat de grund din produsul Sylitol-Konzentrat 111. Pentru realizarea unei tencuieli decorative drişcuite, Capatect ArmaReno 700 se va trage pe suprafaţa suport existentă (straturi suport din grupa de mortare PII sau straturi de armare minerale) într-o grosime de cca. 2-3 mm. În procesul de uscare (rigidizare) a mortarului, suprafaţa poate fi prelucrată cu un disc umezit din pâslă sau burete.

Indicaţie: Dacă se doreşte realizarea unui sistem de termoizolaţie cu suprafaţă drişcuită din plăci Capatect-MW-Fassadendämmplatte 119, Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 sau plăci elastificate din Capatect-PS-Fassadendämmplatte,  pentru acesta, pe lângă stratul de armare se va mai arma şi tencuiala finală. Această tencuiala finală  va fi realizată dintr-un strat de Capatect ArmaReno 700 de cca. 2-3 mm grosime. După întărirea acestui strat armat, peste acesta se va trage un strat suplimentar de cca. 2-3 mm din produsul Capatect ArmaReno 700 şi acesta este suprafaţa care va fi drişcuită pe parcursul procesului de rigidizare. De menţionat este faptul că, pe straturile drişcuite, ca urmare a aglomerării de liant pe suprafaţa acestora (strat de sinter superficial), apariţia unor uşoare fisuri descendente nu poate fi exclusă în totalitate. Acesta nu poate constitui obiectul unei reclamaţii. Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp suficient de uscare (de regulă după 2 săptămâni în condiţiile unei temperaturi de 20oC şi umiditate relativă a aerului de 65%). În condiţii meteorologice nefavorabile (de ex. vânt puternic sau ploi), trebuie luat în considerare un timp de uscare prelungit. Prin aplicarea unui strat de grund suplimentar din produsul CapaGrund Universal, riscul apariţiei petelor de calcar de este diminuat. Astfel, straturile de finisaj (realizate din 2 straturi de ThermoSan sau AmphiSilan) pot fi aplicate după un timp de uscare de doar 7 zile. 

Tencuială de aderenţă: 

Pe suprafeţele de beton fără peliculă de sinter, pe plăci din polistiren extrudat de tip XPS/R- şi plăci fibrolemnoase de tip HWL, etc., produsul Capatect ArmaReno 700 se aplică într-o grosime de minim 5 mm şi se periază cu un fier de glet cu dinţi mari  respectiv suprafaţa se asperizează cu o mătură. Timp de uscare = cca. 1 zi/mm grosime a stratului, înainte ca tencuiala suport să fie portantă. 

Consumul

Lipire: Plăci termoizolante de polistiren: cca. 3,5-4,5 kg/m2
Plăci termoizolante de vată minerală: cca. 4,0-5,0 kg/m2 Strat de armare: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului Mortar de renovare şi tencuială de aderenţă: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului Strat final drişcuit: cca. 4,0-4,5 kg/m2 pe 3 mm grosime a stratului

Valorile de consum sunt orientative, acestea fiind mult influenţate de condiţiile de lucru sau de specificul obiectivelor. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura de lucru

Pe perioada de aplicare şi faza de uscare temperatura mediului înconjurător şi a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5°C. Nu se va lucra sub acţiunea directă a razelor solare, vânt puternic, ceaţă sau umiditate ridicată a aerului.

Uscarea/Timp de uscare

La +20oC şi 65% umiditatea relativă a aerului, stratul de tencuială de armare este uscat la suprafaţă după 24 ore. 

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă după întrebuințare

Pregătirea materialului

Capatect ArmaReno 700 poate fi prelucrat mecanic cu mixere, maşini de tencuit, pompe cu melc, dar şi manual, cu un mixer puternic, cu viteză mică de rotaţie prin adaos de apă rece, curată, până se obţine o masă omogenă, fără aglomerări. După 5 min. de repaus, amestecul se mai omogenizează încă o dată scurt. Dacă este cazul, după această perioadă de repaus se mai poate adăuga puţină apă pentru reglarea consistenţei.
Consumul de apa: cca. 5-6 litri la sacul de 25 kg.

Se pa pregătii o cantitate de material ce va putea fi prelucrat în 2 ore. 

Timpul de prelucrare a materialului diferă în funcţie de condiţiile meteorologice, valorile maxime fiind de 2 ore pentru material pregătit manual şi 60 minute pentru transportul mecanizat.  În nici un caz nu se va adăuga apă la materialul întărit în vederea refolosirii acestuia.

Exemplu pentru preparare mecanizată

Pulberea Capatect OneWay-Box Pulver cu malaxorul cu amestecare continuă Capa-M. (a se vedea informaţiile tehnice Capa-M) Malaxorul cu amestecare continuă Calypso 15, cu melc dozator respectiv amestecare şi pompă de transport Bero Speedy 15, cu melc cu raport de transmitere 1/1.   Date importante: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de utilaj.  Racordarea electrică: 400 V curent alternativ trifazic / 16 A (sursă de alimentare cu curent electric a şantierului cu întrerupător de protecţie FI)   Racordarea la conducta de apă: Furtun ¾” cu GEKA, presiunea necesară a apei în timpul funcţiunii maşinii 2,5 bar  Debit de apă necesar: Pentru lipire cca. 330 l / h. Consistenţa dorită se poate regla de la ventilul de reglare fină al robinetului şi depinde de tipul maşinii.   Furtunuri de transport: Diametrul intern de 35 mm, lungime de  13,3 m.
Diametru interior 25 mm, lungime10,0 m   Canale de transportare: Lungimea maximă de transport de cca. 50 m (se poate optimiza în funcţie de obiect şi temperatură).   Aparatul de stropit: Diametrul duzei de 10 mm. Înainte de folosire, furtunurile de transport se amorsează cu nămol calcaros sau adeziv.

Indicaţie

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va  acoperii cu prelate. Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350 partea C.