Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Reciclare

Cod deseu EAK 101103 (materiale din fibra de stuicla) sau dupa codul EAK 170904 (deseuri mixte de constructii)

Centru suport Tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro