AquaSperrgrund

Водоразредим грунд с много добри адхезивни

и покривни свойства

Сфера на приложение

Грунд с много добри свойства за покриване на петна от никотин, вода и сажди. Използва се също като изолационен слой преди нанасянето на тапети.

Характеристики

  •   Водосъобразен, щадящ околната среда
  •   Силен изолационен ефект
  •   Изолационен материал съгласно VOB
  •   Дифузен капацитет
  •   Sd стойност < 0,1 m
  •   Висока адхезия
  •   Устойчив на алкални вещества

Основа

Катионна смола, полимеризирана в разтвор.

Опаковка

5 l, 12,5 l

Цвят

Бял. Този материал не може да се тонира, защото не е съвместим с други продукти.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

Хладно, но без замръзване.

Технически данни

Пътност: 1,4 g/cm3.

Употреба съгласно Техническа информация № 606 / Определяне на области на приложение

 интериор 1 

 интериор 2 

 интериор  3 

 екстериор 1 

 екстериор 2 

+

+

+

-

-

(-) не е подходящ/ (O) неутрален/ (+) подходящ