DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD

Битумна мембрана, с добавка гранули полистирен.

Описание на продукта

Гъвкава битумна мембрана, еднокомпонентна, с добавка гранули полистирен, с добавени полимери и покривност на пукнатините, предназначена за уплътняване основи.

Сфера на приложение

Нанася се като шпакловъчна смес или механизирано (с пръскане) за изпълнение на хидроизолиращи слоеве съгласно ÖNORM B 2209, респективно DIN 18195 за уплътнение на конструкции от покачващата се влага (капилярна влага) и инфилтриращата се вода, която не се акумулира. Може да се нанася върху вертикални и хоризонтални повърхности. За хидроизолация на основите на частни къщи или търговски сгради, подземни гаражи или подпорни стени. Ако хидроизолиращите работи трябва да се изпълнят възможно най-бързо, или при неблагоприятни условия на съхнене, като висока влага на въздуха, ниски температури и др., препоръчваме двукомпонентни продукти, като: DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD.

Да не се използва за хидроизолация на покриви или във вътрешността на резервоари, респективно при почвена влага упражняваща налягане.

Характеристики

DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten се нанася чрез студено полагане и има добро сцепление върху бетонни повърхности, мазилка, фиброцимент и газобетон, може да се използва и върху матово-влажни основи; продуктът е тиксотропен. При полагане на продукта се получава пластично-еластична мембрана, покриваща пукнатините, с добра устойчивост на капилярна влага и акумулираща с влага; отговаря на DIN 18195 4-6.

Цвят

Черен

Сертификати

Изследователски институт „MPA Dresden”, съгласно DIN 18195; част 2, таблица 9 от 8/2000, проверен съгласно принципите за тестване на финишните покрития с битумни мембрани, с полимерни добавки.

Опаковка

Пластмасова кофа от 30 литра