Agrofix Kalk-Zementlöser

Разтворител за цимент и варовик

Описание

Бяло прахообразно вещество; не хигроскопичен, без миризма, лесно разтворим във вода. Използва се във вид на воден разтвор. Предназначен за почистване на керамични плочки, покрития с технически камък, клинкерни облицовки, естествен камък, за стълбища, водни цистерни, бойлери, тръби и пр.

„Разтворител за цимент и варовик AgroFix“ е подходящ също за почистване на повърхността на арматури (5% разтвор). Избягвайте по-продължително третиране (възможност за загуба на блясъка!). За разтваряне на котлен камък или на отлагания на варовик в цистерни или плувни басейни, за отстраняване на циментови остатъци след облицоване с плочки и пр.

Характеристики

След разтваряне във вода представлява силна киселина, която проявява редица предимства в сравнение със солната киселина: има силна разтваряща способност, спрямо остатъци от цимент, варовикови отлагания, котлен камък и др. Има слабо действа на метали и не предизвиква възникване на корозивни изпарения. Мощен разтворител!
 

Контрол на качеството

Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработката им. Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията от входа до изхода. AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с проверена и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за управление на качеството ISO 9001-2015.