Natur-& Kunststeinreiniger

Почистващо средство за естествен и технически камък

Сфера на приложение

Безцветна течност, предназначена за отстраняване на замърсявания от масла, мазнини, смазка, сажди и др. За почистване на естествени твърди повърхности, както и открит и бетон при подове и фасади.
Примери за приложение:

• Неразредено „Почистващо средство за естествен и технически камък”: За най-тежко замърсяване с машинни масла или други видове масла, особено ако вече са спечени.

• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено 1:1 с вода:      Най-вече при все още пресни маслени замърсявания.

• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено с вода 1:2 до 1:5: Почистване на леко омаслени или замърсени повърхности на открит  бетон.
По начало подходящата концентрация трябва да се определи чрез предварителни тестове. След обработка с „Почистващо средство за естествен и технически камък” е необходимо да се направи основно промиване с вода

Характеристики

Разтворителят е високо алкален, силно концентриран, незапалим, съдържащ биологично разградими повърхностно активни вещества, но несъдържащ халогенни елементи. Разтваря и емулгира замърсявания от мазнини и масла, като прави възможно отстраняването им с  вода. „Почистващо средство за естествен и технически камък” може да се разрежда в различни съотношения с вода и това го прави твърде изгоден икономически. Промива се с вода след изтичане на съответно време за въздействие. Може да се използва в затворени помещения

Цвят

Безцветен