Disbothan PU-Antistatik-System

Система PU Antistatic за основи от твърд асфалт ≤ IC 15. За проводими покрития върху подови настилки от твърд асфалт ≤ IC 15. Система от двукомпонентни епоксидни смоли, оцветени и проводими, с проводимо съпротивление <106 Ω, съгласно DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 и DIN IEC 61 340-5-1. Disboxid 471 AS-Grund и Disbothan 429 PU-Decksiegel AS за слоеве от твърд асфалт, подложени на голямо механично натоварване и за минерални слоеве, подложени на висок натиск

С помощта на Disbothan PU-Antistatik-System се реализират проводими покрития за подови настилки. Съставена е от 4 системни продукта. Крайният слой Disbothan 429 PU-Decksiegel AS е вискозен полиуретан, който е изключително подходящ за покритие на повърхности от термопластичен асфалт и минерални повърхности с високо механично натоварване. Системата е с много добра устойчивост на химични вещества. Disbothan 429 PU-Decksiegel AS има способност за покритие на статични пукнатини до 0,3 мм при температура от 20 ̊ С и разходна норма 1,5 kg/m2.

Структурата на системата отговаря на изискванията на Асоциацията от химическата промишленост за проводими покрития на подови настилки.

Структура

Продукт

Слой грунд

Твърд асфалт

Минерални слоеве

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS *

Disboxid 462 EP-Siegel **

Проводима медна лента

Disbon 973 Kupferband

Проводим междинен слой

Disboxid 471 AS-Grund

Краен слой

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Сфера на приложение

За повърхности на минерални подови настилки – от закрити помещения – при които стойността на изисканото проводимо съпротивление на заземяване R E е под 106 Ω , като например: Помещения, в които се произвеждат, респективно се съхраняват взривни вещества;  Производствени халета за полупроводници; Медицински лаборатории и помещения, оборудвани с електрически уреди; Халета за поддръжка на самолети; Помещения с транспортни средства с електрическо задействане; Помещения ESD (Електростатично чувствителни устройства).

Oсновни системни продукти

  • Disbothan 429 PU-Decksiegel AS: Двукомпонентен, оцветен полиуретан
  • Disbopox 462 EP-Siegel: Двукомпонентна епоксидна смола, с нисък вискозитет, A/F, напълно твърда, според Deutscher
  • Bauchemie.
  • Disbopox 471 AS-Grund: Двукомпонентна епоксидна смола разредима с вода, проводима, оцветена, A/F, напълно твърда, според Deutscher Bauchemie

Гланц

Лъскав (крайните слоеве)

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури трябва да се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

Disbopox 462

EP-Siegel

Disbopox 471

AS-Grund

Disboxid 429

PU-Decksiegel AS

Плътност

около 1,1 g/cm3

около 1,1 g/cm3

около 1,5 g/cm3

Дебелина на сухия слой

  по 100 g/m2

около 95 µm

около 25 µm

около 62 µm

Съотношение на смесване

Основна маса:

Втвърдител:

3 тегловни части

1 тегловна част

9 тегловни части

1 тегловна част

5 тегловни части

1 тегловна част

Време за обработка *

около 40 мин.

около 90 мин.

около 25 мин.

Разход

около 200-400 g/m2

около 100 g/m2

около 2,5 kg/m2

Време за съхнене *

Може да се ходи по слоя

Може да се натоварва механично

Напълно втвърден

около 1 ден

-

-

около 1 ден

-

-

около 16 часа

около 3 дни

около 7 дни

Износване Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

-

-

 

65 mg/30 cm2

Устойчивост на химични вещества

Стойности на устойчивост на химични вещества, според DIN EN ISO 2812-3:2007 при 20 ̊ C , тествани над 7 дни

Среда

472

Оцетна киселина, 5% концентрация

 

Солна киселина, 10% концентрация

Сярна киселина, ≤ 10% концентрация

Лимонена киселина, 10% концентрация

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

Калциев хидроксид

Калиева луга, 50% концентрация

Натриев хидроксид, 50% концентрация

Разтвор на железен хлорид III, наситен

Разтвор Лизоформ, 2% концентрация 

Разтвор на магнезиев хлорид, 35% концентрация

Разтвор на Сагротан, 2% концентрация

Дестилирана вода 

Разтвор на натриев хлорид, наситен

Гориво за отопление, дизел

Двигателно масло

Кока-Кола

Кафе

Червени вино

Течности за охлаждане на трансформатори

+ (V)

+

+

+ (V)

+

+

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+ (V)

+

+

+

+

+

+

+ (V)

+

Обяснение на символите:

+ = устойчив за период от 7 дни, +/- = устойчив за 1 ден, (V) = оцветяване

Опаковка

Продукт

Размери опаковка

Цветове

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Кофа, 30 кг:

Кофа, 25 кг (маса)

Кофа, 5 кг (твтръдител)

Kieselgrau *

Disbopox 462 EP-Siegel

Кофа 25 кг:

  Кофа 18,75 кг (маса)

Кофа 6,25 кг (втвърдител)

Ламаринена кофа от 10 кг

Ламаринена кофа от 5 кг

Прозрачен

Disbopox 471 AS-Grund

Пластмасова кофа 10 кг

Черен

Disbon 973 Kupferband

3 ролки по 16,5 м

-

Комплект за връзка Disboxid 975

За 15 контактни точки

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, може да се изменят цветовете, особено при специалните цветове. При  светлите цветове трябва да се изпълняват пробни повърхности,  тъй като пълнителят влияе върху оцветяването и покривната способност.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Съхранение

Продукт

Съхранение

Срок

Disbothan 429 PU-Decksiegel

AS

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

6 месеца, фабрично

запечатан

Disbopox 462 EP-Siegel

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

2 години, фабрично

запечатан

Disbopox 471 AS-Grund

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 година, фабрично

 запечатан

Disbon 973 Kupferband

На сухи места

Неограничено

Set conexiune Disboxid 975

На сухи места

Неограничено