Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Минерални, абсорбиращи основи (бетон, циментови замазки) от представителни помещения, както и зони за прием на клиенти, представители, гости или помещения с търговска дейност и  изложбени зали.

Системата Disboxid ArteFloor е система за декоративно оформление на подови настилки в помещения с търговска дейност и изложбени зали. Съдържа 3 системни продукта. Благодарение на формулата с ниски емисии, проверена и сертифицирана от TÜV за вредни вещества на грундовия слой, междинния и крайния запечатващ слой, системата е предназначена най-вече за „чувствителни” зони, като жилища, болници, детски градини, училища и др.

Структура  

Продукт

Слой грунд

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Междинен слой

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid (B 1)

Декоративен слой      

Capadecor Arte-Lasur

Краен слой

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Указание: Грапавите и неравномерни основи трябва да се изравнят с шпакловка Disbopox 453 Verlaufschicht. В тези случаи, Disbopox 453 Verlaufschicht може да се използва и като слой грунд.

Прочетете техническия лист на продукта Disbopox 453 Verlaufschicht. За междинен слой, освен

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid (база 1 - бяло), може да се използва и друг цвят, подхождащ на цветa на Arte - Lasur. В зависимост от избрания цвят, основният продукт (основа 1,2 или 3), се оцветява в оцветяващите станции ColorExpress (Capamix). Ако се желае постигането на матов краен слой, трябва да се нанесе допълнителен слой от продукта Disbopur 458 PU-AquaSiegel (вижте описанието на начина на обработка.

Свързващо вещество

  • Disbopox 443 EP-Imprägnierung: Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода.
  • Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Basis 1: Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода.
  • Capadecor Arte-Lasur: Акрилна дисперсия
  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat: Течна двукомпонентна епоксидна смола с нисък вискозитет, A/F, напълно твърда съгласно  Deutscher Bauchemie

Гланц

Лъскав (краен покривен слой)

Съхранение

  • Disbopox 443 EP-Imprägnierung: На сухи, прохладни места, предпазен от замръзване; срок: 1 година, фабрично запечатана опаковка.
  • Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid: На сухи, прохладни места, предпазен от замръзване; срок: 2 година, фабрично запечатана опаковка.
  • Capadecor Arte-Lasur: На сухи, прохладни места, предпазен от замръзване; срок: 1 година, фабрично запечатана опаковка.
  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat: На сухи, прохладни места, предпазен от замръзване; срок: 2 година, фабрично запечатана опаковка.