Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

За показанията за опасност и мерките за безопасност, „gis” кодовете и обезвреждане на продуктите, както и маркировката за ЛОС и СЕ, за всеки отделен продукт от системата, се консултирайте със съответния технически лист на продуктите:

  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat
  • Disbopox 443 EP-Imprägnierung
  • Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
  • Capadecor Arte-Lasur
  • 1-1258 Сертификат за съответствие на противохлъзгащите свойства R10, Институт за тестване на материалите Хелберг, Абендорф (Disbon 947 SlideStop Rough)
  • 1-1257 Сертификат за съответствие на противохлъзгащите свойства R10, Институт за тестване на материалите Хелберг, Абендорф (Disbon 947 SlideStop Medium)
  • 1-1164 Потвърждение на поведението при огън, съгласно DIN EN 13501-1, Cfl-S1
  • MPA, Braunschweig

Подръжка и почистване

Отличният вид на повърхността изисква периодична поддръжка и почистване. За възможно най-добро предпазване на покритата повърхност, краката на столовете и масите трябва да са предвидени със защитно покритие. Мебелите и друго оборудване трябва да се местят и поставят внимателно, да не се бутат, а да се повдигат и поставят на желаното място, като по този начин се избягва одраскване на повърхността.

При столовете на колелца (например офис столовете), да се използват меки гумирани колелца. На входа да се поставят изтривалки за почистване на обувките, за да не навлиза пясък и замърсявания върху покритата подова повърхност. В зависимост от натоварването, например в търговската сфера, един или два пъти в годината трябва да се извършва основно почистване, което предполага полагане на краен запечатващ слой. Между тези операции, запечатващият слой трябва да се почиства с препарати, предназначени за тази цел, на периодични интервали.

Матовите запечатващи слоеве евентуално могат да се полират. Така могат да се удължат интервалите на основно почистване. Тъй като не всички процедури и продукти за подходящи за почистване на подовите покрития, при почистването на всяка повърхност се препоръчва извършване на мостри върху частични повърхности.

Преди първото ползване на положения слой се препоръчва полагане на запечатващ поддържащ слой (например дисперсиите със силен блясък Tana Longlife Diamond / GreenCare Floor Polish или меките дисперсии B 250 Universal на фирма TANA-Chemie GmbH, Mainz).

Възможна е появата на проблеми със сцеплението при използването на други продукти за запечатване/поддръжка. Препоръчва се извършване на проби. За основното почистване се препоръчва например продукта Grundreiniger GR 10 на фирма TANA-Chemie GmbH, Mainz. Ежедневното почистване се извършва с обикновени препарати за поддръжка.

Спазвайте указанията Disbon за почистване и поддръжка на подови настилки.