Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișa Tehnică

Fișă Tehnică Nr. 481

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

Aviz și Agrement Tehnic nr. AT_016-04.1629-2015_Produse_epoxidice_pentru_pardoseli_400__404__442

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Disbon 481