Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Masa de bază: Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Provoacă iritații grave ai ochilor. A se evita contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. A se evita deversarea accidentală în mediu. A se utiliza echipament de protecție personală. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun.

Întăritor: A se evita contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. A se evita deversarea accidentală în mediu. A se utiliza echipament de protecție personală. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun. Conține legături epoxidice. Poate provoca reacții alergice.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere aplicatorilor profesioniști.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se întărească și se dezafectează ca resturi de vopsele. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 90 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele

RE 0

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.verde: 0800.800.600 E-mail: tehnic@caparol.ro