Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Avize

1-1136 Verificarea calităţilor antiderapante a acoperirilor pt. pardoseli, R11Institutul sindicatului profesional St. Augustin

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Produs destinat numai utilizării comerciale.Masa de bază: Iritant pentru ochi și piele. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu inspira vaporii/aerosolii. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. A nu se arunca la canalizare. A se evita înfiltrațiile în sol. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața. Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică. Respectați indicațiile producătorului (fişa cu date de securitate).Întăritor: Nociv prin înghițire. Provoacă iritarea pielii. A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la înde-mâna copiilor. A nu inspira vaporii/aerosolii. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. A nu se arunca la canalizare. A se evita înfiltrațiile în sol. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta).

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Restul de material se lasă la întărit după care se dezafectează ca și resturi de vopsele.

Valoare limită  de COV admisă de UE

Cat. A/j: 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 250 g/l COV.

Giscode

RE1

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.La prelucrarea materialului trebuie respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Marcajul CE

EN 13813Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (Ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire podelelor interioare. Această normă conţine cerințele atât acoperirile cât şi sigilările pe bază de răşini sintetice.Produsele ce corespund normei amintite mai sus, vor dispune de marcajul CE.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro