Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Минерални основи, например клинкер, варовик, бетон, цимент и варови мазилки.

Повърхността трябва да е чиста, устойчива на замръзване и без чужди тела. Трябва да се премахне влагата от пукнатини, фуги и дупки.

Подготовка на повърхностите

Почистването се извършва по начин, подходящ за всяка повърхност.

При последващо нанасяне на покритията се взема предвид адхезията на субстрата.

Нанасяне

Материалът е готов за нанасяне.

В зависимост от степента на поглъщане и повърхностната структура, нанесете с четка в един слой или на два слоя (мокро върху мокро).

Разход

Прибл. 200-400 ml / m2 на слой. Разходът може да варира в зависимост от степента на абсорбция на поддържащия слой.

Условия за обработка

Температура на материала, работната среда и основата: Мин. + 5 ° C, макс. + 30 ° С. При температура от + 20 ° C и относителна влажност 60%: прибл. 2 часа.

Инструменти

Почистете непосредствено след употреба или в случай на по-продължителна работа, с Disbocolor 499 Verdünner.