Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложение

Препарат за импрегниране на фасади от минерални или силикатни продукти, естествен камък, с хидрофобно действие.

Забележка: Импрегниращите материали на основата на разтворители не могат да се прилагат за монолитни стени. При определени условия парите на разтворителя могат да проникнат в помещението през стените. За монолитни стени използвайте  Disboxan 450 Fassadenschutz или Disboxan 451 ImprägnierCreme

Характеристики

• дълбокопроникваща, хидрофобна

• отблъсква прах и други мърсотии

Основа

Силоксан. Съдържа разтворители.

Опаковка

10l

Цвят

Прозрачен

Съхранение

На сухо и хладно място. Може да се съхранява мин. 12 месеца в оригиналния, запечатан контейнер.

Технически данни 

  • Плътност:                                                             cca. 0,8 g/cm3
  • Температура на запалване:                                > 21°C