Сертификати

Трудно запалим, съгласно DIN 4102, B1 в комбинация с Capacoll-GK, тапети Capaver AkkordVlies и лъскави или лъскаво-копринени бои. Незапалим, съгласно DIN 4102, A2 в комбинация с Capacoll-GK, тапети Capaver AkkordVlies и матови бои Caparol.

Отпадък

Тапетите Capaver могат да се обезвреждат като строителни отпадъци.

Техническа консултация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка.

При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.