Capatect CarboPor Reibputz 15: чисти и непокътнати фасади във времето благодарение на хидроперления ефект

Capatect CarboPor Reibputz 15 е силоксаново-фасадно покритие, с минерален ефект и технология Hydroperl Effekt, подсиленo с въглеродни влакна. Използването на Carbopor ви позволява да запазите фасадите непокътнати, устойчиви и чисти през годините. Основните качества на фасадите, обработени с това покритие са:

  • Устойчиви на механичен удар, поради въглеродните влакна
  • Максимална издръжливост във времето
  • Максимална дифузивност
  • Максимално водоотблъскване
  • Защитен филм срещу образуване на микроорганизми
  • Съдържа пигменти с фотокаталитичен ефект, което прави повърхността самопочистваща се
  • Устойчиви на атмосферни влияния
  • Нетермопластични с ниска склонност към замърсяване

Хидроперлен ефект
Високата водоотблъскваща способност и паропропускливостта на CarboPor Reibputz 15 минимизират събирането на мръсотия. Хидроперления ефект представлява намалена възможност за закрепване на водните частици  към повърхността.

Природа на силоксан и фотокатализа
Новата комбинация от свързващо вещество силоксан и пигменти с фотокаталитичен ефект подпомага почистването и защитата срещу атаката на водорасли и гъбички.

Област на приложение
CarboPor Reibputz 15 е фасадна мазилка, която може да се използва както в цялостна топлоизолационна система, така и за реновация на стари покрития. Важна е предварителната подготовка на основата. 

Размери и тониране
Продуктът се предлага в няколко бази, което означава, че може да се тонирани в компютърната система ColorExpress. 
Стабилността на цветовете е класифицирана с Клас А1. 
 

Други технически данни
• Плътност: Приблизително 1,90 kg/l
• Адхезионна сила: ≥ 0,3 MPa (съгласно EN 1542)
• Максимален размер на частиците: 1,5 mm; S3 - Груба
• Дифузия на парите: Клас V1 - Висока (съгласно EN 1062-3)
• Водопропускливост (стойност w): Клас W3 - Ниска (съгласно EN 1062-3)
• Топлопроводимост (стойност λ10): 0, 75 W / (mK) Таблична средна стойност (P = 50%) (съгласно EN 1745)
• Поведение при пожар: A2 (съгласно EN 13501-1)
• Нанасяне: с мистрия или оборудване за пръскане
• Разреждане: с вода. Максимум 1% за ръчно нанасяне
• Разход/добив: приблизително 2,3 kg/m2 в зависимост от грапавината и структурата на основата
• Време за съхнене: При +20° C и 65% RH времето за съхнене на повърхността е приблизително 24 часа; след 2-3 дни може да се нанесе повторно и да се упражнява