Образували са се пукнатини по фасадата?

Важно е да знаете, че пукнатините, независимо от това дали са микропукнатини или по-големи, увеличават риска от разрушаване на целия напукан участък. Микро се водят пукнатините с ширина не повече от 0,2 mm. Задължително трябва да ремонтирате повърхността, за да предотвратите пълното компрометиране на мазилката и по-нататъшна ерозия по бетона.

Пукнатините се образуват когато:

• Мазилката или бетонът намаляват обема си по време на основния процес на сушене; при „принудително“ изсушаване на прясно нанесената мазилка (напр. с калорифери, с помощта на силното слънце).

• Не се вземе предвид основата и се положи неподходяща мазилка. Например варова основа и силиконова мазилка. Важно е основата да се грундира с правилния продукт, за да може да се уеднакви и заздрави основата. По този начин си гарантирате добра адхезия на мазилката към основата. 

  

Честата практика при ремонт на фасади с микропукнатини е повърхността да се шпаклова и подсили с мрежа. Този метод за решаване на проблема обаче не винаги е оптимален. Подготовка е изключително трудоемка, за да се уеднакви цялата повърхност и да не се удебели финишния слой.

Последователността на дейностите е следната: цялата фасада се почиства, пукнатините се разширяват, нанася се грунд, шпаклова се и се подсилва с мрежа, след което отново се грундира и боядисва. Този начин на поправка отнема прекалено много време, тъй като след всяка стъпка е нужно да се изчаква за изсъхване на обработваната повърхност!

По-лесният и ефективен начин за възстановяване на стени с пукнатини е като използвате една от двете специалната системи на Caparol: Fibrosil + Permasilan NQG или Capeast.

Fibrosil + Permasilan NQG е система за ремонт, при която се изисква само предварително почистване на повърхността от замърсявания и отделящи се фрагменти. Тя може да се полага и върху топлоизолационни системи. 

• Fibrosil е пастообразен материал за покритие на пукнатини. Предназначен е за повърхности покрити с носещи мазилки и стари боядисани повърхности с дисперсионни бои. Високата пълността на FibroSil позволява да се запълнят малки повърхностни пукнатини, а еластичността - да ги „залепи“ много здраво, така че дори при значителни температурни промени през деня да не позволи повторното им отваряне.

Permasilan NQG е еластична фасадна боя на базата на силиконова смола. Подходяща за напукани мазилки, с много добра дифузия, устойчивост на замърсяване и UV лъчи. Комбинацията от Caparol Fibrosil + Permasilan NQG има и друго предимство. Позволява ремонтирането на пукнатини до 0,5mm. Това позволява по-широк диапазон от повърхностти, които могат да бъдат ремонтирани с лекота.

Втората система е Capeast - висококачествена, пластмасово-еластична покривна система, предназначена за саниране на фасадни мазилки и напукани бетонни повърхности. 

 

За по-детайлна консултация се свържете с техническите представители на Caparol.