С продуктите UniversalLasurGeo и PlantaGeo, продуктовата линията CapaGeo на Caparol се разширява  още повече. Както при цялата продуктова гама на CapaGeo, изкопаемите суровини, като суров петрол или природен газ, се заменят с възобноваеми суровини.

Caparol UniversalLasurGeo  е първият лазурен лак на Caparol, който използва свързващо вещество на основата на масло от камелина.

Отглеждането на камелина е изключително устойчиво, укрепва биологичното разнообразие и предлага осезаеми ползи за нашата екосистема. Камелина се отглежда на вече почистени полета от грах. Смесеното отглеждане не изисква допълнителна обработваема земя, а земеделските производители постигат по-високи доходи.

Характеристики на продукта:

  • Алкидна основа
  • За всички дървени компоненти
  • Висока UV защита
  • С  хидроперлен ефект:  силно водоотблъскващ ефект, при който  водата стои на капчици

Caparol PlantaGeo се произвежда с картофено нишесте, модифицирано като свързващо вещество. Използваното до момента напълно синтетично свързващо вещество, е пропорционално заменено от модифицираното картофено нишесте.

То се произвежда от остатъците при производство на пържени картофи или чипс. По време на производствения процес картофите се обелват и измиват. При измиването във водата се отделя  скорбяла, която се използва като изходен материал за новото свързващо вещество.

Caparol е единственият производител на бои в Германия, който е успял да произведе висококачествено свързващо вещество от натурални суровини.

Характеристики на продукта:

  • Боя за интериора на основата на растителни суровини
  • Много добра покривност
  • Матова повърхност
  • Минимизирано съдържание на емисии и без разтворители

Устойчивото развитие е една от основните посоки, в които Caparol се стреми да развива своите продукти и системи.

Иновациите са важни бъдещето ни!