Metallocryl „Perle“

С Metallocryl Interior придавате метален характер на повърхността. Добавяйки Disbon 947 SlideStop добавяте седефено усещане, което се забелязва на втори план. 

Необходими материали

Вижте видеото, за да разберете какви са отделните стъпки на изпълнение.