Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Панел CapaCoustic Melapor Deckensegel Konkav

Бял, вдлъбнат абсорбиращ елемент, с гладка структура на повърхността.

Характеристики

  • висока звукопоглъщаща способност

  • устойчивост на температури: 
    дълготрайна: от -40oC до +180oC
    краткотрайна: до 200oC

  • топлопроводимост : 0,035 W/(m x K)-DIN 52612

  • тегло: около 6 кг./бр.

  • без минерални влакна, безвреден

  • цветове: бял, като може да се оцвети с продукта CapaTrend в цветовете от Caparol 3D-plus  палитрата (без да се повлияват звукопоглъщащите характеристики или поведението при пожар)