Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Панел CapaCoustic Melapor

Мек, еластифициран дуропластичен порест материал, на базата на меламинова смола, с  филигранна структура с отворени  клетки /0,625x0,625/

       

 

Елементите CapaCoustic Melapor се състоят от мек, еластифициран дуропластичен материал, на базата на  меламинова смола, с филигранна структура с отворени  клетки. 

Описание на системата

Плоскостите CapaCoustic Melapor могат да се лепят директно върху  стени или тавани с носеща повърхност, или могат да се монтират окачени (под формата на Baffle)  в свободното пространство, с помощта на стандартните шини ”T”.

Благодарение на бързия монтаж и лесната обработка,  елементите CapaCoustic Melapor са идеални и за извършване на последващи ремонти.