AmphiSilan-Plus

Фасадна боя на базата на силиконова смола, матова, капилярно-хидрофобна