Caparol PROTECT Ag

Антимикробна, супермиеща се боя, със сребърни йони

    

Сфера на приложение

Миеща се боя със сребърни йони, изключително бяла, екологична – без вредни емисии или разтворители, за повърхности в закрити помещения, които изискват постоянно и многократно почистване, както в жилищни, така и в обществени сгради. Сребърните йони на Caparol PROTECT възпрепятстват развитието на патогени, които могат значително да увредят човешкото здраве, като пречистват въздуха в помещенията от замърсяващи вещества. За това продуктът се препоръчва по-специално за детски стаи, спални, за училища, кухни, хотелски стаи, както и за медицински заведения.

Характеристики

  • С минимални емисии и слаба миризма
  • Разрежда се с вода, екологична
  • Лесно се нанася
  • Унищожава микроорганизмите
  • Устойчива на почистване и износване

Основа

Синтетична дисперсия съгласно стандарта DIN 55945.

Опаковка

2,5l; 9l; 15l

Цвят

Бял.
Може ръчно да се оцветява с оцветителите CaparolColor, AmphiColor® или Color Essenz. При ръчно оцветяване е необходимо да се размеси цялото количество боя, за да се предотврати появата на различия в оцветяването.

Степен на блясък

Пълен мат

Съхранение

Пазете от замръзване и пряка слънчева светлина. Трябва да се избягват температури под +5 °C и над +30 °C. Съхранявайте далеч от храни и напитки, на добре проветриво място.

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

  • Поради нюанса са възможни промени в техническите параметри.
  • Устойчивост на мокро триене: Клас 2 съответства на срока на измиване съгласно DIN 53 778  
  • Клас на покривност: 2
  • Фино гранулиране (<100 μm)
  • Плътност 1,37 - 1,39 g/cm3