Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Disboroof 408 Dachfarbe

Акрилна, дисперсионна боя с еластични свойства, за защита на покриви, керемиди, на бетонни керемиди, на плочи от фиброцимент