Профил за свързване с цокълна шина

Свързващ профил с пластмасова втулка с капкомер и армировъчна мрежа, изработени от тъкан от стъклени влакна

Техническа информация