Capatect MK-Reibputz

Сух минерален хоросан на базата на вар/цимент, подобрен със синтетични смоли като вариант на слой мазилка в термоизолационни системи Капатект и като минерална основа

Сфера на приложение

Минерална структурирана мазилка, специално предназначена за термоизолационни системи  Капатект. Приложима също върху вароциментови мазилки и върху механизирано полаганите мазилки, за вътрешно и външно приложение. При саниране на стари сгради върху системи  Capatect Sanierputz Rapid и Capatect Sanierputzsystem WTA. Върху леки мазилки и мазилки от термоизолационни системи, стари носещи и абсорбиращи мазилки, както и върху лоши и неабсорбиращи мазилки.

Характеристики

 • За лесно нанасяне в тънки слоеве
 • Позволява дифузия на водните пари
 • Без вътрешно напрежение
 • Устойчивост на неблагоприятни условия
 • Отблъсква водата – хидрофобна
 • Устойчива на механично натоварване
 • Може да се обработва ръчно или механизирано

Опаковка

25kg

Цвят

Бял. Може да бъде фабрично оцветена според цветовата палитра Capatect Strukturputze.

Съхранение

На сухи места, предпазена от замръзване, при условия подобни на условията на съхранение на цимента.

Технически данни

 • Плътност на пресния хоросан: 1,4 kg/ m2
 • Якост на опън при натоварване 1,7 N/mm2
 • Якост на натиск > 3 N/mm2
 • Коефициент на абсорбция на вода < 0,5 kg / m2 24h (съгласно ETAG 004)
 • Съдържание на аериращи пори: 15- 20 Vol. %
 • Дифузия на водни пари (µ): около 17