Sylitol RapidGrund 111

Тиксотропен минерален грунд, оптимизиран за нанасяне с валяк

Сфера на приложение

Sylitol® RapidGrund 111 e предназначен е за грундиране на силно абсорбиращи, минерални и структурни основи. Заздравява и уеднаквява абсорбиращата способност на основата и може да се използва като разредител на Sylitol- екстериорни и интериорни бои, и Capatect-SI-екстериорен краен слой. Не е подходящ за чисто силикатни бои. За Sylitol-NQG, моля използвайте Sylitol-NQG Konzentrat.

Характеристики 

  • Водоразредим
  • Висока проникваща способност
  • Без активни разтворители
  • Концентриран

Материална основа

Калиево водно стъкло с органични стабилизатори според DIN 18363, aл. 2.4.1.

Опаковка

2,5 l, 10 l

Условия за съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване. Отворената опаковка да се държи добре затворена след употреба. Материалът да се съхранява само в пластмасови съдове. Годен за съхранение приблизително 12 месеца.

Технически данни

Плътност: прибл. 1,1 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

 Вътершни 1

Вътершни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящо / (O)  условно приложимо / (+) приложимо