DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD

Битумна мембрана, с добавка гранули полистирен.

Описание на продукта

Гъвкава битумна мембрана, еднокомпонентна, с добавка гранули полистирен, с добавени полимери и покривност на пукнатините, предназначена за уплътняване основи.

Специфично

DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten се прилага "студено" (не се нагрява) и се залепва много добре към бетон, гипс, фиброцимент и повърхности BCA. Прилага се дори на мокри повърхности, като по този начин се постига пластично-еластична изолация с възможност за покриване на пукнатини, устойчива на капилярна влажност или постоянна влажност на почвата, съгласно DIN 18195.

Област на използване

Нанася се като шпакловъчна смес или механизирано (с пръскане) за изпълнение на хидроизолиращи слоеве съгласно ÖNORM B 2209, респективно DIN 18195 за уплътнение на конструкции от покачващата се влага (капилярна влага) и инфилтриращата се вода, която не се акумулира. Може да се нанася върху вертикални и хоризонтални повърхности. За хидроизолация на основите на частни къщи или търговски сгради, подземни гаражи или подпорни стени.

Цвят

Черен

Опаковка

30l