Isolan Spritzdicht S

Битумен продукт за хидроизолация.

Описание на продукта


Хидроизолационен продукт на водна основа; със синтетични смоли без разтворители.
След сушене се получава водоустойчив, здрав пластмасово-еластичен хидроизолационен слой, покриващ капилярните пукнатини.

Характеристики

  • Монокомпонентен
  • Екологичен (на водна основа)
  • С матово покритие
  • Прилага се чрез пръскане или като шпатула (с мистрия)

Област на използване

Използва се като хидроизолационни покрития съгласно ÖNORM B 2209 и DIN 18195 срещу следните приложения:

А) Влага в почвата
Б) Вода от филтрация (валежи) без натрупване
В) Вода без хидростатично налягане в покривните зони или в райони с висока влажност
Г) Покриване на капилярните пукнатини

Може да се използва за хидроизолация на стените и керемидите на мазетата (отвън), бетонните резервоари, заровени в земята, чешми (отвън), бетонните вани
Не е подходящ за пряк контакт с питейна вода.
Да не се използва в случай на постоянно потребление на вода.
В случай на вода под налягане, използвайте Isolan Kellerdicht 2K D.

Цвят

Черен

Опаковка

 25 kg.