Agrosit SB Schwimmbadanstrich

Боя на базата на хлор-каучук.

Описание на продукта

Цветна, еднокомпонентна боя на базата на хлор-каучук.

 

 

Специални характеристики

Висока устойчивост на вода и неблагоприятни условия. Боядисаната гладка и устойчива повърхност не осигурява сцепление за мухъл, гъби, респективно за водорасли, поради което е лесна за почистване.

 

 

Сфера на приложение

Защитна боя, устойчива на химични вещества и вода, за нанасяне върху мазилки, бетон и стомана. Боя за подводна защита за басейни и водни резервоари, най-вече за вода със съдържание на озон. Запечатване на бетон, бои за стени от обори.

 

 

Устойчивост

Химична: Киселини и слаби основи, солни разтвори, минерални масла, вода със съдържание на хлор или озон.

 

Механична: Гладък или грапав, устойчив филм боя.

 

Неблагоприятни условия: Много добра устойчивост

 

На температура: При сухи условия, до около 100 градуса, Целзий

При влажни условия, до около 60 градуса, Целзий

 

Топла вода: 50 градуса, Целзий

 

Цветове: Палитри Lt. AGROSIT и повечето цветове RAL

 

 

Технически данни

 

  • Плътност: 1,1 kg/l
  • Съдържание на твърди вещества: около 22% (DIN 53219) за всички цветове
  • Точка на запалване: около 26 градуса, Целзий
  • Дебелина слоеве: 20 uM сух слой, съответства на 90 uM мокър слой
  • Брой слоеве: 2-3
  • Разход: Теоритичен, за 20 uM сух слой – 0,10 kg/m2

На практика, за 20 uM сух слой – 0,15 kg/m2

  • Съхнене: Съгласно DIN 53150 при 20uM дебелина на сухия филм при +23 градуса, Целзий:

Степен 1 на изсъхване: 75 минути

Степен 4 на изсъхване: 135 минути

  • Разреждане: Verdunnung 202