Capadur DecorLasur

Лак за дърво без активни разтворители, водоразредим, екологичен, предназначен за повърхности на открито и закрито